Inundații   |   Cutremur 

 În caz de carantină sau izolare, pentru pacienții cu Covid și contacții acestora, concediul medical se poate elibera numai pentru luna în curs sau luna anterioară, în maxim 30 de zile de la data ieșirii din carantină/izolare.
> eliberarea deciziilor pentru izolare și a fișelor de izolare sau carantină se realizează de către DSP.
> eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare se face doar pentru persoanele asigurate.

 • Concediu medical pentru carantină:
  Se eliberează pentru o perioadă de 5 zile de medicul curant sau medicul de familie, pt. durata carantinei, eliberată de DSP, celor aflați în următoarele situaţii:
  – au intrat în contact direct cu cel puţin o persoană infectată cu COVID-19, confirmată prin testare RT-PCR sau test rapid antigen;
  – au sosit din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologie ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii.
  Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, în maxim 30 de zile de la data ieșirii din carantină/izolare.
 • Concediu medical pentru izolare
  >
  în unităţi sanitare sau într-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare
  – se eliberează de medicul curant din unitatea sanitară, atât pentru perioada internării, cât şi pentru perioada externării, după caz.
  – dacă medicul din spital nu a eliberat concediu medical la externare, și persoana asigurată necesită izolarea la domiciliu sau la locaţia declarată de aceasta, concediul medical se acordă de către medicul de familie.
  > la domiciliu sau la o locaţie declarată
  – se eliberează de medicii de familie care au luat în evidenţă şi au monitorizat aceste persoane, astfel:
  – o perioadă de 7 zile pentru nevaccinați, netrecuți prin boală sau cei trecuți prin boală de mai mult de 90 de zile;
  – o perioadă de 5 zile pentru vaccinați sau trecuți prin boală în ultimile 90 de zile.
  Certficatele de concediu medical se eliberează pe baza fişelor de izolare care se generează în mod automat din aplicația informatică Corona Forms.
 • În situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite reluarea activităţii (pacienţii care prezintă sechele post-COVID-19), se va elibera concediul medical, cu respectarea art. 14^1 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 158 /2005, respectiv art. 10^1 și art 20 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.

> Vezi aici documentul oficial

« Vezi "Ghid Simptome"

Alte Situații