Inundații   |   Cutremur 

! Actualizare nouă.
Starea de alertă a expirat
 pe teritoriul României (din 8 martie 2022).
Vezi recomandări și precizări legate de măsuri de prevenire.
Vă rugam reveniți!

 • NU se mai suspendă cursurile cu prezență fizică în funcție de numărul de cazuri de infectări sau de gradul de ocupare al paturilor destinate bolnavilor Covid-19.
 • Preșcolarii, elevii și personalul din unitățile de învățământ care la data încetării stării de alertă se află în carantină sau izolare vor respecta perioada prevăzută în deciziile în baza cărora s-au instituit respectivele măsuri.
 • Ministerul Educației și Ministerul Sănătății subliniază necesitatea respectării cu strictețe a regulilor de igienă personală și în cadrul colectivității, urmând să emită un set de recomandări astfel încât procesul de învățământ să se desfășoare în condiții de siguranță epidemiologică.
  > Vezi circulara pentru învățământ preuniversitar
 • Instituțiile de învățământ superior vor reveni la activități didactice cu prezență fizică. În situația în care acest lucru nu este posibil imediat, în funcție de specificul activităților desfășurate și în raport cu contextul actual (cazările studenților în căminele studențești, reconfigurarea orarelor etc.), universitățile pot decide, în baza autonomiei universitare prin hotărâri ale Senatului universitar, o perioadă optimă de tranziție de la sistemul online la activități cu prezență fizică, având obligativitatea recuperării activităților didactice până la sfârșitul semestrului al II-lea.
  > Vezi circulara pentru învățământ superior

> Vezi aici ghid simptome COVID, carantină și izolare (actualizat)

> Vezi aici info și resurse utile – ajutor umanitar refugiați 


SCENARII FUNCȚIONARE ȘCOLI ELIMINATE
din 9 martie 2022
> Vezi instrucțiuni video test saliva scoli aici
> Vezi aici procedura/metodologia de administrare pt. teste saliva scoli
> Formular de exprimare a consimțământului pt. părinți (teste saliva scoli)
>
Vezi grad ocupare paturi Covid

 • toate unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar/conexe funcționează astfel, din 17 ianuarie 2022:
  ✓ cu prezență fizică în mun. București și județele unde rata de ocupare a paturilor de spital destinate COVID-19 este de cel mult 75% la nivel județean.
  ✓ în regim online în mun. București județele unde rata de ocupare a paturilor de spital destinate COVID-19 este mai mare de 75% la nivel județean.
  reluarea cursurilor cu prezență fizică, numai după ce rata de ocupare a paturilor de spital destinate COVID-19 scade sub 70% la nivel județean.
  De ce 75%?
  Este evaluarea specialiștilor de Sănătate Publică și Asistență Medicală. La atingerea acestui prag trebuie luate măsuri care să reducă transmisibilitatea brusc care să ducă la scăderea până la 70%.
  De ce nu tot până la 75%? Este important să fie o diferență sensibilă pt. a nu închide /  redeschide școala de la o săptămână la alta.
  – suspendarea activității la nivelul întregii unități de învățământ se face prin decizia comitetului județean pentru situații de urgență. Decizia se ia prin raportare la fiecare zi de joi, conform situației privind rata de ocupare a paturilor de spital destinate COVID-19, publicată și actualizată săptămânal pe site-urile DSP județene și al mun. București + jud. Ilfov.
  ! vezi ultima modificare din 13 ian 2022.
 • vor fi închise clase sau școli, individual, în funcție de apariția cazurilor de COVID:
  o școală se închide timp de 5 zile dacă 50% dintre clase au activitatea fizică suspendată; suspendarea este dispusă prin hotărâre a CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.
  o clasă se închide timp de 5 zile la apariția a 3 cazuri Covid-19 simultan timp de 7 zile consecutiv, începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Suspendarea grupei/clasei este dispusă de consiliul de administrație al unității de învățământ.
  – preșcolarii/elevii cu care cazurile confirmate au interacționat în mod frecvent, vor fi carantinați timp de 5 zile. Preșcolarii/Elevii aflați în perioada de 90 de zile ulterioare izolării după confirmare pozitivă COVID, nu intră în carantină.
  – preșcolarul/elevul care nu prezintă rezultat negativ la test rapid sau RT-PCR (omologat) efectuat în ultimele 24 de ore:
  > reia cursurile cu prezență fizică după 7 zile dacă nu este vaccinat (complet) sau trecut prin boală de mai mult de 90 de zile.
  >
  reia cursurile cu prezență fizică după 5 zile dacă este vaccinat (complet) sautrecut prin boală în perioada ultimelor 90 de zile (de la data rezultatului pozitiv obținut la testul rapid de salivă).
 • elevii și cadrele didactice vor fi testați cu teste de salivă non invazive.
  Vezi instrucțiuni video teste saliva scoli aici
  Vezi aici procedura/metodologia de administrare pt. teste saliva scoli
  Formular de exprimare a consimțământului pt. părinți (teste saliva scoli)

Vezi aici noile măsuri în Ordin comun Min. Educației și Min. Sănătății (1 februarie 2022)


Testarea la elevilor:

 • Preșcolarii sau elevii simptomatici, care au consimțământ semnat de părinte/tutore legal, vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale.
 • Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, dar elevul/preșcolarul are simptome specifice, părintele/tutorele va lua legătura cu medicul de familie/DSP în vederea stabilirii pașilor următori.

  Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal.

Dacă apare un caz de COVID-19 la elevi (într-o clasă):
Personalul desemnat din unitatea de învățământ va întocmi lista preșcolarilor/elevilor care sunt contact direct cu cazuri confirmate pozitiv Covid, listă pe care o va comunica DSP.
Ulterior, DSP și conducerea unității de învățământ vor decide împreună măsurile care se impun.
Revenirea în colectivitate in cazul preșcolarului/elevului depistat pozitiv Covid, se va face astfel:

 • după 7 zile în cazul celor vaccinați complet (de min. 10 zile) sau al celor care au fost confirmați pozitiv în ultimele 180 de zile;
 • după 10 zile pentru cei care nu sunt vaccinați împotriva COVID-19 sau nu au fost confirmați pozitiv în ultimele 180 de zile, de la data recoltării testului.

Preșcolarii/Elevii care sunt contact direct, vor fi carantinați astfel:

 • timp de 10 zile, cei care nu sunt vaccinați împotriva COVID-19 sau nu au fost confirmați pozitiv în ultimele 180 de zile;
 • timp de 5 zile, în cazul celor vaccinați complet (de min. 10 zile) sau al celor care au fost confirmați pozitiv în ultimele 180 de zile.

Dacă apare un caz de COVID-19 la cadrele didactice, didactice auxiliare sau nedidactice:
– acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSP/DSPMB.
– DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ.
– măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/al municipiului București, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

Preșcolari sau elevi care pot face orele online:

 • preșcolarii/elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc (cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice), cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților.
 • elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.
 • preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.
 • conducerile unităților de învățământ au obligația să se asigure că sunt respectate măsurile de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor.
 • preșcolarii/elevii, precum și părinții acestora, pot fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare.
 • preșcolarii/elevii cu dizabilități, care participă la cursuri cu prezență fizică, în funcție de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.

Profesorii cu risc (au boli care-i expun în fața Covid-19) pot solicita să predea doar online, în baza unei adeverințe medicale de la medicina muncii.

Măsuri sanitare și de protecție în școli

 • Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice:
  a) La intrarea în școală și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.
  b) organizarea sălilor de clasă:
  — sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi;
  — deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi.
  Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală”, cu excepția laboratoarelor și atelierelor, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;
 • este interzis schimbul de obiecte personale;
 • aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;
 • elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență în interior; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical însă se admit măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special;
 • organizarea grupurilor sanitare:
  — este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele din material textil;
  — se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității.
 • Organizarea accesului în unitatea de învățământ:
  — accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate de către conducerea unității de învățământ;
  — este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;
  — căile de acces (de tip poartă sau ușă) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact;
  — după dezinfecția mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă;
  — accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.
  Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.

Măsuri de protecție la nivel individual

Spălarea/dezinfectarea mâinilor – atât elevii, cât și personalul au obligația de a se spăla/de a-și dezinfecta mâinile:
a) imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
b) înainte de pauzele de masă;
c) înainte și după utilizarea toaletei;
d) după tuse sau strănut;
e) ori de câte ori este necesar.

Purtarea măștii de protecție:

 • este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor în interior;
 • este obligatorie la orele de specialitate din învățământul vocațional, cu excepția orelor de studiu ale instrumentelor de suflat;
 • nu este obligatorie în cazul preșcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor orelor de educație fizică;
 • schimbul măștii de protecție utilizate între persoane este interzis

Orele de sport
– la o rată de incidență de 2/1000 locuitori, se pot desfășura înauntru fără mască.
– la o rată de incidență mai mare de 2/1.000 locuitori, se pot desfășura doar în spații deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție.
Prin excepție, preșcolarii nu au obligația purtării măștii de protecție în timpul orelor de educație fizică, indiferent de rata de infectare.


Reguli și recomandări pentru elevi, profesori și părinți
Sunt 3 lucruri care ne țin în siguranță, atât pe noi, cât și pe cei din jur, în orice situație: masca, distanțarea fizică și igiena mâinilor.

 • Masca trebuie purtată corect, astfel încât să acopere atât nasul, cât și gura. Astfel, poate fi redusă distanța minimă dintre persoane, dar nu mai puțin de 1 metru în interior. Masca trebuie purtată și în aer liber atunci când distanța dintre persoane nu poate fi menținută la cel puțin 1,5 metri sau atunci când un număr mare de persoane se află în aceeași zonă.
  Nu înlăturați masca, nu o purtați sub bărbie, în special în sala de clasă sau atunci când vorbiți în apropierea unei alte persoane.
  Masca este individuală; odată utilizată, NU se oferă propria mască pentru a fi purtată de o altă persoană.
 • Distanța fizică trebuie păstrată de cel puțin 1 metru în interior, cu obligația purtării măștii, și cel puțin 1,5 metri în aer liber, atunci când nu este purtată masca. Păstrând distanță față de celelalte persoane răspândirea virusului este redusă la minimum.
  În sala de clasă trebuie menținută distanța atât față de colegi, cât și față de profesori, în timpul orelor, în pauze și în momentul sosirii/plecării de la cursuri.
  În cazul orelor de educație fizică vor fi evitate acele activități care presupun contactul direct între elevi sau prin intermediul obiectelor atinse frecvent (de ex.: jocuri de echipă cu mingea).
 • Mâinile trebuie igienizate sau dezinfectate ori de câte ori atingem o suprafață atinsă frecvent de mai multe persoane (de ex.: clanțe, mânere, balustrade, butoane de lift). Dacă mâinile noastre nu sunt igienizate/dezinfectate NU trebuie să ne atingem ochii, nasul sau gura pentru a preveni infecția, deoarece virusul poate fi transmis și prin contact.
  Mâinile trebuie spălate cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun sau dezinfectate. Trebuie să avem grijă să dezinfectăm nu doar mâinile, dar și obiectele pe care le purtăm frecvent cu noi, cum ar fi telefonul mobil, cheile, card/bani etc.
  Așezați-vă întotdeauna în același loc în sala de clasă și evitați să atingeți obiectele colegilor, scaunele și băncile ocupate de aceștia. Dezinfectați-vă mâinile de fiecare dată după ce atingeți obiecte sau suprafețe atinse de mai multe persoane (de ex.: cretă, burete, tablă). Aveți grijă unde plasați ghiozdanul, astfel încât să fie cât mai ferit de o posibilă contaminare.

Tinerii sunt afectați într-o mai mică măsură în cazul infectării cu noul coronavirus, dar ei pot răspândi virusul, chiar și fără să-și dea seama, către persoanele vârstnice și/sau cu boli cronice (de ex.: părinți, bunici, profesori, persoane bolnave), în cazul cărora infectarea poate avea consecințe extrem de grave.

 • Tinerii trebuie să respecte măsurile de protecție sanitară și să avertizeze imediat dacă prezintă simptome ale COVID-19 (de ex.: febră, tuse, nas înfundat, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, stare de oboseală etc).
 • Elevii cu simptome NU trebuie să se prezinte la școală, iar părinții au obligația de a anunța unitatea de învățământ, precum și medicul de familie.
 • Părinții/însoțitorii care conduc elevii la școală NU pot intra în instituția de învățământ decât în situații excepționale, cu aprobarea prealabilă a conducerii școlii.
 • Elevii care fac parte din grupe de risc în ipoteza infectării cu noul coronavirus sau locuiesc cu persoane care se află în grupele de risc pot face școala online, pe baza unei solicitări din partea părinților, în urma unei adeverințe medicale din partea medicului de familie sau a medicului curant.
 • În cazul absenței de la școală pentru cel puțin 3 zile consecutive, elevul va trebui să prezinte în momentul revenirii la școală o adeverință medicală din partea medicului de familie.
 • La fel ca și în anii precedenți, elevii care intră în noul ciclu de învățământ (de ex.: grădiniță – grupa mică, primar – clasa I, gimnaziu – clasa IV, liceal – clasa IX, postliceal) trebuie să prezinte o adeverință de intrare în colectivitate care poate fi eliberată de medicul de familie în cursul primei săptămâni de școală, dacă nu se regăsește în dosarul de înscriere.

Momente importante pentru elevi în afara orelor

 • Drumul până la școală
  Dacă este posibil, optați pentru deplasarea pietonală și evitați folosirea mijloacelor de transport în comun. Dacă trebuie să utilizați transportul în comun, purtați obligatoriu mască, păstrați distanța față de celelalte persoane, evitați atingerea suprafețelor comune și dezinfectați-vă mâinile imediat ce ați părăsit transportul în comun.
 • Recreația alături de colegi
  Dacă purtați mască, păstrați distanța de minim 1 metru față de colegi. Dacă vă aflați în aer liber și nu purtați mască, atunci mențineți o distanță de cel puțin 1,5 metri. Evitați să faceți schimburi și/sau să atingeți obiectele personale pe care au pus mâna și alte persoane (de ex.: telefoane mobile, manuale, rechizite etc); dezinfectați-vă mâinile după orice contact cu suprafețe comune.
 • Timpul petrecut după școală
  În cazul în care rămâneți alături de colegi/prieteni după orele petrecute la școală, aveți grijă să respectați aceleași reguli sanitare, indiferent dacă persoanele alături de care vă aflați prezintă sau nu simptome de infectare. Este de preferat ca petrecerea timpului liber să aibă loc în aer liber.
 • Întoarcerea acasă
  Atunci când reveniți acasă lăsați încălțămintea la intrare, spălați-vă pe mâini, dezinfectați obiectele personale; acordați atenție sporită ghiozdanului și altor obiecte folosite sau aduse de afară (de ex.: chei, telefon mobil). Schimbați îmbrăcămintea folosită afară și așezați-o separat de îmbrăcămintea folosită în casă; spălați-vă/dezinfectați-vă mâinile înainte de a îmbrăca haine noi.
 • Interacțiunea cu persoane vârstnice
  Persoanele în vârstă sunt vulnerabile în fața noului coronavirus, în multe cazuri infectarea fiindu-le fatală, motiv pentru care trebuie protejate prin evitarea contactului direct (de ex.: îmbrățișări) și prin menținerea distanței de 1,5 metri. În cazul în care vă întâlniți cu persoane vârstnice și nu puteți păstra distanța de siguranță este recomandată purtarea măștii.

Măsuri noi referitoare la educația online

 • profesorii pun note fără să mai ceară acordul părinților;
 • elevii primesc absențe dacă nu participă la orele online;
 • este interzisă înregistrarea cursurilor;
 • părinții pot participa la ore, dacă elevii sunt minori.

Vezi aici noua metodologie-cadru pentru învățământul online

« Vezi "Ghid Stare de Alertă"

Alte Situații