Progrămari vaccinare anti Covid-19:
platforma online
sau
telefonic - vezi lista aici

ULTIMA ACTUALIZARE:
valabil din 9 noiembrie 2020

 • Purtarea măștii de protecție devine obligatorie în toată țara, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, astfel încât să acopere nasul și gura (indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile);
 • Circulația persoanelor este interzisă între orele 23.00 – 05.00 în afara locuinței/gospodăriei. Pot exista excepții, în baza unei declarații pe proprie răspundere:
  – deplasarea în interes profesional (de serviciu)
  – deplasarea pentru asistența medicală și pentru achiziționarea de medicamente
  – deplasarea în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei
  – deplasarea din motive justificate , precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie
  Completează și descarcă declarația online aici

  Vezi model declarație pentru completare scrisă de mână

 • Suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor. Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
 • Școlile și grădinițele trec doar la cursuri online. În toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se vor desfășura în sistem online.
 • Munca de acasă devine obligatorie. Pentru evitarea aglomerării transportului public, toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați au obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, se va organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă și să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore.
 • Operatorii economici trebuie să-și organizeze și desfășoare activitatea între orele 05.00 – 21.00. Măsura se aplică celor care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.
  Excepție vor face cei care fac livrări la domiciliu, farmaciile și benzinăriile.
 • Interzicerea desfășurării de petreceri sau reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.

Vezi documentul oficial – Hotărârea CNSU nr. 52 din 05.11.2020

Implementarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează pe o perioadă de 30 de zile.
La finalul acesteia, în funcție de evoluția situației epidemiologice, se va hotărî menținerea, eliminarea sau modificarea acestora.

————————

Măsurile și recomandările de prevenție:
din 1 septembrie 2020

 • se redeschid restaurantele și cafenelelor aflate în interiorul unor clădiri (inclusiv hoteluri, pensiuni), cu respectarea normelor de protecție, distanță de min. 2 metri între mese și limita de  max. 6 persoane la o masă;
  IMPORTANT:
  – activitatea poate fi reluată în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;
  – în caz contrar, Comitetele Județene pentru Situații de Urgență pot decide restricționarea sau închiderea activității operatorilor economici dintr-o anumită localitate, din zona de competență;
 • sunt interzise activități de tip bar/club/discotecă (la interior);
 • restaurantele, cafenelele, terasele, cluburile, barurile etc., dar şi jocurile de noroc vor fi deschise doar între orele 06.00 şi 24.00 (Hotărârea CNSU nr. 38/1 aug 2020).
 • se redeschid cinematografele, teatrele și instituțiile care organizează spectacole sau concerte, cu respectarea anumitor norme de protecție, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;
 • organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane;
 • organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție;
 • participarea la evenimente private (nunți, botezuri etc.) este limitată la 100 persoane în spaţii deschise, respectiv 50 persoane în spaţii închise;
 • se pot organiza evenimente private, cursuri de instruire/ workshopuri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 100 de persoane în exterior, cu respectarea normelor de sănătate publică;
 • purtarea măştii este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în spaţii deschise cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (HG 588/31 iul 2020).
 • circulaţia persoanelor în interiorul localităţilor în grupuri pietonale este limitată la maxim 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii;

Vezi documentul oficial – Hotărârea CNSU nr. 43 din 27.08.2020


Măsuri noi de prevenție:
din 1 august 2020

 • terasele, cluburile, barurile etc., dar şi jocurile de noroc vor fi deschise doar între orele 06.00 şi 24.00 (Hotărârea CNSU nr. 38/1 aug 2020).
 • purtarea măştii este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în spaţii deschise cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (HG 588/31 iul 2020).
 • rămân închise restaurantele și locurile de joacă pentru copii.
 • participarea la evenimente private este limitată la 50 persoane în spaţii deschise, respectiv 20 persoane în spaţii închise.
 • circulaţia persoanelor în interiorul localităţilor în grupuri pietonale este limitată la maxim 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii.

Se redeschid / sunt permise:
din 1 iulie 2020

 • activități sportive în grupuri de maximum 10 persoane
 • cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 persoane şi cu respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătății
 • activități specifice din domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice desfășurate în aer liber, cu participarea a maxim 200 persoane și sub supravegherea unui medic epidemiolog
 • activități specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară
 • activitatea centrelor rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile se va desfășura după un program de lucru avizat de direcțiile județene de sănătate publică

IMPORTANT
suspendarea autorizației de funcționare pentru organizatorii de activități și evenimente care nu se asigură că măsurile de protecție vor fi respectateSe redeschid / sunt permise:

din 15 iunie 2020

 • se măreşte la 6 numărul de persoane (care nu locuiesc împreună și care nu aparţin aceleiaşi familii) care pot circula ori forma grupuri pietonale și participa la activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber
 • evenimentele private în spaţii închise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 20 persoane, iar cele în spaţii deschise cu maxim de 50 persoane
 • se redeschid mall-urile, însă în interiorul acestora nu se permite: activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea localuri publice, locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor
 • ştrandurile și piscinele exterioare, sălile de sport/fitness
 • activităţile de tratament balnear
 • activităţile în creşe, grădiniţe şi after-school pe perioada vacanţei de vară, sub condiții stricte de distanțare fizică
 • activitatea loteriei și a caselor de pariuri

Rămân închise / nu sunt permise temporar:

 • unitățile de învățământ preuniversitar și universitar, până la finalul anului școlar
 • în mall-uri – restaurantele, cafenelele sau alte asemenea localuri publice, locurile de joacă, sălile de jocuri şi cinematografele
 • organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații sau orice alte întruniri în spații deschise


Se redeschid / sunt permise:
din 1 iunie 2020

 • terasele în aer liber, cu distanța de minimum 2 m între mese și max. 4 persoane la o masă, dacă provin din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară
 • plajele, cu asigurarea de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minim doi metri între șezlonguri pentru persoane din familii diferite
 • desfășurarea competițiilor sportive în aer liber fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară
 • desfășurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu locuri pe scaune, aflate la o distanță de 2 m unul față de celălalt și cu obligativitatea purtării măștii de protecție în timpul spectacolului
 • se ridică restricțiile / interdicțiile privind deplasarea persoanelor în afara localității respectiv zonei metropolitane
 • Se reia transportul feroviar și rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din si către România
 • desfășurarea, organizarea de spectacole în sitem de drive in
 • desfășurarea în bazine în aer liber sau acoperite a activităților de pregătire fizică a sportivilor profesioniști și a competițiilor sportive tot fără participarea spectatorilor
 • desfășurarea de către sportivii profesioniști a activităților de pregătire fizică în spații închise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel să se asigure minim 7 mp de persoană și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilită

Se redeschid / sunt permise:
din 15 mai 2020

 • unități de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică
 • cabinete stomatologice
 • lăcașuri de cult
 • unități de cazare în regim hotelier
 • muzee, biblioteci, sali de expoziție
 • magazine care au acces direct din exterior
 • parcuri

Excepțiile sunt menționate pe domenii de activitate în secțiunile următoare ale acestui ghid.

« Vezi "Ghid Stare de Alertă"

Alte Situații