fiipregătit.ro
PLATFORMA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

INCENDIU

Postat în data de 27 octombrie 2023 la ora 7:46 am

ÎNAINTEA EVENIMENTULUI

REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR:

Dotarea cu detectoare individuale de fum

 • Se recomandă instalarea detectoarelor individuale de fum (câte unul în dormitoare, camera de zi, holuri). Funcţionarea corectă a acestora reduce la jumătate numărul victimelor incendiilor.
 • Verifică funcţionarea detectoarelor, curăță-le lunar şi înlocuiește bateriile cel puţin o dată pe an.
 • Înlocuirea detectoarelor se face o dată la 10 ani.

Materialele inflamabile

 • Nu folosi niciodată motorina, benzina, naftalina sau alte material inflamabile în interiorul locuinţei.
 • Carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi cantitatea de 25 l.
 • Nu fuma niciodată în apropierea lichidelor inflamabile.
 • Nu aşeza buteliile de gaze în apropierea surselor de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare.
 • Nu folosi butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete.
 • Nu încălzi buteliile cu flacără şi nu le folosi în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată.
 • Se interzice transvazarea gazului din butelii în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.

Sistemele de încălzire

 • Asigură-te că o persoană autorizată va verifica, repara și curăța coşurile de fum cel puţin o dată pe an. Tăie crengile copacilor aflate deasupra sau în apropierea coşurilor de fum.
 • Pune materialele combustibile la distanţă faţă de sobe. Asigură izolarea sobei faţă de podea şi pereţii din apropiere.
 • Folosește doar tipul de combustibil pentru care a fost proiectat sistemul de încălzire şi respectă întocmai instrucţiunile producătorului.
 • Depozitează cenuşa într-un container de metal în exteriorul locuinţei şi la distanţă de casă, grajd, fânar, depozite, etc.
 • Amplasează un ecran în faţa focarului şemineului şi ţine uşiţa închisă la sobă.
 • Stinge întotdeauna focul din sobă înainte de culcare.

Focul deschis

 • Păstrează chibriturile şi brichetele departe de copii, şi, dacă este posibil, închise.
 • Nu aşezai lumânările aprinse în apropierea materialelor combustibile.
 • Lumânările aprinse se amplasează într-un suport stabil, incombustibil.
 • Înainte de a părăsi o încăpere, stinge toate lumânările.
 • Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu/explozie, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri sau spaţii în care se simte miros de gaz şi altele asemenea.
 • Se interzice folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.
 • Arderea resturilor menajere se face doar la distanţe corespunzătoare de locuinţe şi anexe gospodăreşti, asigurându-se supravegherea pe tot parcursul acesteia. Înainte de a părăsi locul de ardere, se stinge cu apă.

La arderea miriştilor se solicită permis de lucru cu foc de la primărie şi se respectă măsurile cuprinse în acesta.

Fumatul

 • Nu fuma în pat sau când ești obosit ori ai luat medicamente.
 • Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.
 • Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi umple cu apă scrumiera în care se află mucurile înainte de le arunca.

Instalaţii/echipamente electrice

În locuinţele şi gospodăriile populaţiei se interzic:

 • Utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii.
 • Suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori.
 • Nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea.
 • Folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.
 • Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător de incendiu sau a unei pături de incendiu.
 • ATENŢIE! Un incendiu de grăsimi NU se stinge cu apă; recipientul în care s-a produs incendiul se acoperă cu un capac sau cu o cârpă umedă.

Solicită la primărie efectuarea unui control de prevenire a incendiilor de către componenta preventivă a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. Controlul preventiv este gratuit.

Evacuarea în caz de incendiu

 • Discută cu toţi membrii familiei şi în special cu copiii, posibilităţile de evacuare din locuinţă.
 • Se recomandă ca evacuarea în caz de incendiu să se efectueze cât mai aproape de podea, unde aerul este lipsit de fum în caz de incendiu.
 • Exersează evacuarea din locuinţă cu copiii.
 • Nu îi încuia pe copii în casă. Lasă-le cheia. Un număr ridicat de decese în rândul copiilor au loc anual din cauză că părinţii îi lasă singuri în casă fără nicio posibilitate de a putea ieşi din locuinţă în caz de incendiu.
 • Curăţă periodic spaţiile de depozitare din locuinţă.
 • Nu păstra ziare şi reviste vechi care, în caz de incendiu ar putea contribui la producerea unei cantităţi ridicate de căldură şi fum.

Vezi campanii de informare pentru prevenire incendiu
F.O.C. – Flacările Omoară Copii

ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI

ATENŢIE!
Dacă ți s-au aprins hainele:
✓ îți acoperiţi faţa cu mâinile
✓ te aşezi la pământ şi te rostogolești stânga-dreapta până ce se stinge focul.
✓ Nu alerga! Astfel, înteţești focul.

 • Verifică uşile închise dacă sunt fierbinţi, înainte de a le deschide.
 • Dacă trebuie să treci prin spaţii în care uşile sunt închise, verifică cu dosul mâinii partea de sus a uşii, clanţa şi spaţiul dintre uşă şi cadrul uşii.
 • Nu folosi niciodată palma sau degetele pentru a face această verificare.

Dacă uşa e fierbinte:

 • Nu o deschide!
 • Dacă locuiești la parter încercearcă să ieşi pe fereastră.
 • Dacă nu poți ieşi din casă, etanşează spaţiile din jurul uşii, inclusiv gaura cheii, împotriva pătrunderii fumului de incendiu.
 • Deschide fereastra încăperii în care te afli şi strigă după ajutor.
 • Rămâi în cadrul ferestrei până la sosirea pompierilor.

Dacă uşa e rece:

 • Deschide încet uşa şi asigură-te că incendiul şi/sau fumul de incendiu nu blochează căile de evacuare.
 • În cazul în care căile de evacuare sunt blocate, închide imediat uşa şi căută o altă posibilitate de evacuare (de exemplu, o fereastră, dacă e posibil).
 • Dacă evacuarea este posibilă, ieşi imediat din casă şi închide uşile în urma ta.
 • Deplasează-te cât mai aproape de podea.
 • Ieşi urgent din locuinţă. Nu zăbovi înăuntru pentru a încerca să salvezi obiecte sau să stingi incendiul. Fiecare secundă contează pentru viaţa ta!
 • Închide uşile în urma ta pentru a limita propagarea incendiului.
 • Nu te întoarce în casă pentru a lua obiecte considerate importante. Viaţa ta este mai de preţ!
 • Când ai ajuns în exterior, sună la „112”.
DUPĂ EVENIMENT
 • Dacă sunt victime sau chiar tu ești victimă în urma unui incendiu, sună la 112 ori roagă pe cineva să sune.
 • Răcește cu apă şi acoperă arsurile cu feşe sterile pentru a reduce şansele de infectare.
 • Revino în locuinţă doar după ce ai obţinut acordul pompierilor.
 • Dacă ești chiriaş, contactează proprietarul locuinţei.

Vezi aici ghidul cu măsuri de prim ajutor

Sari la conținut