Ghid Incendiu

REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR:

 1. Dotarea cu detectoare individuale de fum

 • Se recomandă instalarea detectoarelor individuale de fum (câte unul în dormitoare, camera de zi, holuri). Funcţionarea corectă a acestora reduce la jumătate numărul victimelor incendiilor.

 • Verifică funcţionarea detectoarelor, curăță-le lunar şi înlocuiește bateriile cel puţin o dată pe an.

 • Înlocuirea detectoarelor se face o dată la 10 ani.

 1. Materialele inflamabile

 • Nu folosi niciodată motorina, benzina, naftalina sau alte material inflamabile în interiorul locuinţei.

 • Carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi cantitatea de 25 l.

 • Nu fuma niciodată în apropierea lichidelor inflamabile.

 • Nu aşeza buteliile de gaze în apropierea surselor de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare.

 • Nu folosi butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete.

 • Nu încălzi buteliile cu flacără şi nu le folosi în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată.

 • Se interzice transvazarea gazului din butelii în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.

 1. Sistemele de încălzire

 • Asigură-te că o persoană autorizată va verifica, repara și curăța coşurile de fum cel puţin o dată pe an. Tăie crengile copacilor aflate deasupra sau în apropierea coşurilor de fum.

 • Pune materialele combustibile la distanţă faţă de sobe. Asigură izolarea sobei faţă de podea şi pereţii din apropiere.

 • Folosește doar tipul de combustibil pentru care a fost proiectat sistemul de încălzire şi respectă întocmai instrucţiunile producătorului.

 • Depozitează cenuşa într-un container de metal în exteriorul locuinţei şi la distanţă de casă, grajd, fânar, depozite, etc.

 • Amplasează un ecran în faţa focarului şemineului şi ţine uşiţa închisă la sobă.

 • Stinge întotdeauna focul din sobă înainte de culcare.

 1. Focul deschis

 • Păstrează chibriturile şi brichetele departe de copii, şi, dacă este posibil, închise.

 • Nu aşezai lumânările aprinse în apropierea materialelor combustibile.

 • Lumânările aprinse se amplasează într-un suport stabil, incombustibil.

 • Înainte de a părăsi o încăpere, stinge toate lumânările.

 • Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu/explozie, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri sau spaţii în care se simte miros de gaz şi altele asemenea.

 • Se interzice folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.

 • Arderea resturilor menajere se face doar la distanţe corespunzătoare de locuinţe şi anexe gospodăreşti, asigurându-se supravegherea pe tot parcursul acesteia. Înainte de a părăsi locul de ardere, se stinge cu apă.

La arderea miriştilor se solicită permis de lucru cu foc de la primărie şi se respectă măsurile cuprinse în acesta.

 1. Fumatul

 • Nu fuma în pat sau când ești obosit ori ai luat medicamente.

 • Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.

 • Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi umple cu apă scrumiera în care se află mucurile înainte de le arunca.

 1. Instalaţii/echipamente electrice

   

În locuinţele şi gospodăriile populaţiei se interzic:

 • Utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii.

 • Suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori.

 • Nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea.

 • Folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.

 • Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător de incendiu sau a unei pături de incendiu.

 • ATENŢIE! Un incendiu de grăsimi NU se stinge cu apă; recipientul în care s-a produs incendiul se acoperă cu un capac sau cu o cârpă umedă.

Solicită la primărie efectuarea unui control de prevenire a incendiilor de către componenta preventivă a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. Controlul preventiv este gratuit.

 1. Evacuarea în caz de incendiu

 • Discută cu toţi membrii familiei şi în special cu copiii, posibilităţile de evacuare din locuinţă.

 • Se recomandă ca evacuarea în caz de incendiu să se efectueze cât mai aproape de podea, unde aerul este lipsit de fum în caz de incendiu.

 • Exersează evacuarea din locuinţă cu copiii.

 • Nu îi încuia pe copii în casă. Lasă-le cheia. Un număr ridicat de decese în rândul copiilor au loc anual din cauză că părinţii îi lasă singuri în casă fără nicio posibilitate de a putea ieşi din locuinţă în caz de incendiu.

 • Curăţă periodic spaţiile de depozitare din locuinţă.

 • Nu păstra ziare şi reviste vechi care, în caz de incendiu ar putea contribui la producerea unei cantităţi ridicate de căldură şi fum.

 • Verifică uşile închise dacă sunt fierbinţi, înainte de a le deschide.

 • Dacă trebuie să treci prin spaţii în care uşile sunt închise, verifică cu dosul mâinii partea de sus a uşii, clanţa şi spaţiul dintre uşă şi cadrul uşii.

 • Nu folosi niciodată palma sau degetele pentru a face această verificare.

Dacă uşa e fierbinte:

 • Nu o deschide!

 • Dacă locuiești la parter încercearcă să ieşi pe fereastră.

 • Dacă nu poți ieşi din casă, etanşează spaţiile din jurul uşii, inclusiv gaura cheii, împotriva pătrunderii fumului de incendiu.

 • Deschide fereastra încăperii în care te afli şi strigă după ajutor.

 • Rămâi în cadrul ferestrei până la sosirea pompierilor.

Dacă uşa e rece:

 • Deschide încet uşa şi asigură-te că incendiul şi/sau fumul de incendiu nu blochează căile de evacuare.

 • În cazul în care căile de evacuare sunt blocate, închide imediat uşa şi căută o altă posibilitate de evacuare (de exemplu, o fereastră, dacă e posibil).

 • Dacă evacuarea este posibilă, ieşi imediat din casă şi închide uşile în urma ta.

 • Deplasează-te cât mai aproape de podea.

 • Ieşi urgent din locuinţă. Nu zăbovi înăuntru pentru a încerca să salvezi obiecte sau să stingi incendiul. Fiecare secundă contează pentru viaţa ta!

 • Închide uşile în urma ta pentru a limita propagarea incendiului.

 • Nu te întoarce în casă pentru a lua obiecte considerate importante. Viaţa ta este mai de preţ!

 • Când ai ajuns în exterior, sună la „112”.

ATENŢIE! Dacă ți s-au aprins hainele, îți acoperiţi faţa cu mâinile, te aşezi la pământ şi te rostogolești stânga-dreapta până ce se stinge focul. Nu alerga! Astfel, înteţești focul.

 • Dacă sunt victime sau chiar tu ești victimă în urma unui incendiu, sună la 112 ori roagă pe cineva să sune.

 • Răcește cu apă şi acoperă arsurile cu feşe sterile pentru a reduce şansele de infectare.

 • Reveno în locuinţă doar după ce ai obţinut acordul pompierilor.

 • Dacă ești chiriaş, contactează proprietarul locuinţei.

Cum se utilizează un stingător

În cazul unui incendiu de mică amploare, este important știm cum să acționăm până la sosirea pompierilor. De aceea, în clipul de mai jos puteți vedea cum se folosește în mod corect un stingător.

Publicată de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă pe Vineri, 15 iulie 2016