Progrămari vaccinare anti Covid-19:
platforma online
sau
telefonic - vezi lista aici

Ghid Stare de Alertă

*Acest ghid este actualizat în funcție de dispozițiile legale ale autorităților
Vezi aici ultimele măsuri în vigoare (09 noiembrie 2020)

APEL INSISTENT CĂTRE POPULAȚIE
1. purtați corect masca de protecție (peste nas și gură) în spațiile publice închise, deschise, spațiile comerciale și transportul în comun
2. respectați distanţarea fizică, evitați zonele aglomerate, evitați grupurile mari de persoane
3. spalați-vă des pe mâini cu apă şi săpun, timp de 20 de secunde sau folosiți dezinfectant
4. dezinfectați obiectele sau suprafeţele utilizate des sau atinse de mai multe persoane
5. sunați la 112 în cazul apariției simptomelor specifice COVID-19
6. verificați periodic sursele oficiale de informare pentru a afla măsurile și recomandările în vigoare legate de COVID-19

Vezi aici lista actualizată cu țările pentru care se aplică măsurile de carantină/izolare la domiciliu sau un loc declarat (14 zile). Aceasta se va actualiza săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în vederea introducerii în listă a unor noi țări.
Din 21 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea Carantinei și a Izolării. Vezi principalele prevederi ale legii.

ATENȚIONĂRI CĂLATORIE (COVID-19)
Înainte de a planifica o călătorie spre alte țări, verifică dacă există măsuri de restricție sau condiții pentru cetățenii români.

Vezi lista cu atenționări de călătorie pentru Europa

Vezi lista cu atenționări de călătorie pentru alte regiuni

ULTIMA ACTUALIZARE:
valabil din 9 noiembrie 2020

 • Purtarea măștii de protecție devine obligatorie în toată țara, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, astfel încât să acopere nasul și gura (indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile);
 • Circulația persoanelor este interzisă între orele 23.00 – 05.00 în afara locuinței/gospodăriei. Pot exista excepții, în baza unei declarații pe proprie răspundere:
  – deplasarea în interes profesional (de serviciu)
  – deplasarea pentru asistența medicală și pentru achiziționarea de medicamente
  – deplasarea în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei
  – deplasarea din motive justificate , precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie
  Completează și descarcă declarația online aici

  Vezi model declarație pentru completare scrisă de mână

 • Suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor. Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
 • Școlile și grădinițele trec doar la cursuri online. În toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se vor desfășura în sistem online.
 • Munca de acasă devine obligatorie. Pentru evitarea aglomerării transportului public, toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați au obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, se va organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă și să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore.
 • Operatorii economici trebuie să-și organizeze și desfășoare activitatea între orele 05.00 – 21.00. Măsura se aplică celor care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.
  Excepție vor face cei care fac livrări la domiciliu, farmaciile și benzinăriile.
 • Interzicerea desfășurării de petreceri sau reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.

Vezi documentul oficial – Hotărârea CNSU nr. 52 din 05.11.2020

Implementarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează pe o perioadă de 30 de zile.
La finalul acesteia, în funcție de evoluția situației epidemiologice, se va hotărî menținerea, eliminarea sau modificarea acestora.

————————

Măsurile și recomandările de prevenție:
din 1 septembrie 2020

 • se redeschid restaurantele și cafenelelor aflate în interiorul unor clădiri (inclusiv hoteluri, pensiuni), cu respectarea normelor de protecție, distanță de min. 2 metri între mese și limita de  max. 6 persoane la o masă;
  IMPORTANT:
  – activitatea poate fi reluată în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;
  – în caz contrar, Comitetele Județene pentru Situații de Urgență pot decide restricționarea sau închiderea activității operatorilor economici dintr-o anumită localitate, din zona de competență;
 • sunt interzise activități de tip bar/club/discotecă (la interior);
 • restaurantele, cafenelele, terasele, cluburile, barurile etc., dar şi jocurile de noroc vor fi deschise doar între orele 06.00 şi 24.00 (Hotărârea CNSU nr. 38/1 aug 2020).
 • se redeschid cinematografele, teatrele și instituțiile care organizează spectacole sau concerte, cu respectarea anumitor norme de protecție, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;
 • organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane;
 • organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție;
 • participarea la evenimente private (nunți, botezuri etc.) este limitată la 100 persoane în spaţii deschise, respectiv 50 persoane în spaţii închise;
 • se pot organiza evenimente private, cursuri de instruire/ workshopuri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 100 de persoane în exterior, cu respectarea normelor de sănătate publică;
 • purtarea măştii este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în spaţii deschise cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (HG 588/31 iul 2020).
 • circulaţia persoanelor în interiorul localităţilor în grupuri pietonale este limitată la maxim 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii;

Vezi documentul oficial – Hotărârea CNSU nr. 43 din 27.08.2020


Măsuri noi de prevenție:
din 1 august 2020

 • terasele, cluburile, barurile etc., dar şi jocurile de noroc vor fi deschise doar între orele 06.00 şi 24.00 (Hotărârea CNSU nr. 38/1 aug 2020).
 • purtarea măştii este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în spaţii deschise cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (HG 588/31 iul 2020).
 • rămân închise restaurantele și locurile de joacă pentru copii.
 • participarea la evenimente private este limitată la 50 persoane în spaţii deschise, respectiv 20 persoane în spaţii închise.
 • circulaţia persoanelor în interiorul localităţilor în grupuri pietonale este limitată la maxim 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii.

Se redeschid / sunt permise:
din 1 iulie 2020

 • activități sportive în grupuri de maximum 10 persoane
 • cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 persoane şi cu respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătății
 • activități specifice din domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice desfășurate în aer liber, cu participarea a maxim 200 persoane și sub supravegherea unui medic epidemiolog
 • activități specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară
 • activitatea centrelor rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile se va desfășura după un program de lucru avizat de direcțiile județene de sănătate publică

IMPORTANT
suspendarea autorizației de funcționare pentru organizatorii de activități și evenimente care nu se asigură că măsurile de protecție vor fi respectateSe redeschid / sunt permise:

din 15 iunie 2020

 • se măreşte la 6 numărul de persoane (care nu locuiesc împreună și care nu aparţin aceleiaşi familii) care pot circula ori forma grupuri pietonale și participa la activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber
 • evenimentele private în spaţii închise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 20 persoane, iar cele în spaţii deschise cu maxim de 50 persoane
 • se redeschid mall-urile, însă în interiorul acestora nu se permite: activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea localuri publice, locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor
 • ştrandurile și piscinele exterioare, sălile de sport/fitness
 • activităţile de tratament balnear
 • activităţile în creşe, grădiniţe şi after-school pe perioada vacanţei de vară, sub condiții stricte de distanțare fizică
 • activitatea loteriei și a caselor de pariuri

Rămân închise / nu sunt permise temporar:

 • unitățile de învățământ preuniversitar și universitar, până la finalul anului școlar
 • în mall-uri – restaurantele, cafenelele sau alte asemenea localuri publice, locurile de joacă, sălile de jocuri şi cinematografele
 • organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații sau orice alte întruniri în spații deschise


Se redeschid / sunt permise:
din 1 iunie 2020

 • terasele în aer liber, cu distanța de minimum 2 m între mese și max. 4 persoane la o masă, dacă provin din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară
 • plajele, cu asigurarea de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minim doi metri între șezlonguri pentru persoane din familii diferite
 • desfășurarea competițiilor sportive în aer liber fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară
 • desfășurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu locuri pe scaune, aflate la o distanță de 2 m unul față de celălalt și cu obligativitatea purtării măștii de protecție în timpul spectacolului
 • se ridică restricțiile / interdicțiile privind deplasarea persoanelor în afara localității respectiv zonei metropolitane
 • Se reia transportul feroviar și rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din si către România
 • desfășurarea, organizarea de spectacole în sitem de drive in
 • desfășurarea în bazine în aer liber sau acoperite a activităților de pregătire fizică a sportivilor profesioniști și a competițiilor sportive tot fără participarea spectatorilor
 • desfășurarea de către sportivii profesioniști a activităților de pregătire fizică în spații închise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel să se asigure minim 7 mp de persoană și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilită

Se redeschid / sunt permise:
din 15 mai 2020

 • unități de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică
 • cabinete stomatologice
 • lăcașuri de cult
 • unități de cazare în regim hotelier
 • muzee, biblioteci, sali de expoziție
 • magazine care au acces direct din exterior
 • parcuri

Excepțiile sunt menționate pe domenii de activitate în secțiunile următoare ale acestui ghid.

ULTIMA ACTUALIZARE:
14 septembrie 2020 – începerea anului școlar

Reguli și recomandări pentru elevi, profesori și părinți

Sunt 3 lucruri care ne țin în siguranță, atât pe noi, cât și pe cei din jur, în orice situație: masca, distanțarea fizică și igiena mâinilor.

 • Masca trebuie purtată corect, astfel încât să acopere atât nasul, cât și gura. Astfel, poate fi redusă distanța minimă dintre persoane, dar nu mai puțin de 1 metru în interior. Masca trebuie purtată și în aer liber atunci când distanța dintre persoane nu poate fi menținută la cel puțin 1,5 metri sau atunci când un număr mare de persoane se află în aceeași zonă.
  Nu înlăturați masca, nu o purtați sub bărbie, în special în sala de clasă sau atunci când vorbiți în apropierea unei alte persoane.
  Masca este individuală; odată utilizată, NU se oferă propria mască pentru a fi purtată de o altă persoană.
 • Distanța fizică trebuie păstrată de cel puțin 1 metru în interior, cu obligația purtării măștii, și cel puțin 1,5 metri în aer liber, atunci când nu este purtată masca. Păstrând distanță față de celelalte persoane răspândirea virusului este redusă la minimum.
  În sala de clasă trebuie menținută distanța atât față de colegi, cât și față de profesori, în timpul orelor, în pauze și în momentul sosirii/plecării de la cursuri.
  În cazul orelor de educație fizică vor fi evitate acele activități care presupun contactul direct între elevi sau prin intermediul obiectelor atinse frecvent (de ex.: jocuri de echipă cu mingea).
 • Mâinile trebuie igienizate sau dezinfectate ori de câte ori atingem o suprafață atinsă frecvent de mai multe persoane (de ex.: clanțe, mânere, balustrade, butoane de lift). Dacă mâinile noastre nu sunt igienizate/dezinfectate NU trebuie să ne atingem ochii, nasul sau gura pentru a preveni infecția, deoarece virusul poate fi transmis și prin contact.
  Mâinile trebuie spălate cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun sau dezinfectate. Trebuie să avem grijă să dezinfectăm nu doar mâinile, dar și obiectele pe care le purtăm frecvent cu noi, cum ar fi telefonul mobil, cheile, card/bani etc.
  Așezați-vă întotdeauna în același loc în sala de clasă și evitați să atingeți obiectele colegilor, scaunele și băncile ocupate de aceștia. Dezinfectați-vă mâinile de fiecare dată după ce atingeți obiecte sau suprafețe atinse de mai multe persoane (de ex.: cretă, burete, tablă). Aveți grijă unde plasați ghiozdanul, astfel încât să fie cât mai ferit de o posibilă contaminare.

Tinerii sunt afectați într-o mai mică măsură în cazul infectării cu noul coronavirus, dar ei pot răspândi virusul, chiar și fără să-și dea seama, către persoanele vârstnice și/sau cu boli cronice (de ex.: părinți, bunici, profesori, persoane bolnave), în cazul cărora infectarea poate avea consecințe extrem de grave.

 • Tinerii trebuie să respecte măsurile de protecție sanitară și să avertizeze imediat dacă prezintă simptome ale COVID-19 (de ex.: febră, tuse, nas înfundat, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, stare de oboseală etc).
 • Elevii cu simptome NU trebuie să se prezinte la școală, iar părinții au obligația de a anunța unitatea de învățământ, precum și medicul de familie.
 • Părinții/însoțitorii care conduc elevii la școală NU pot intra în instituția de învățământ decât în situații excepționale, cu aprobarea prealabilă a conducerii școlii.
 • Elevii care fac parte din grupe de risc în ipoteza infectării cu noul coronavirus sau locuiesc cu persoane care se află în grupele de risc pot face școala online, pe baza unei solicitări din partea părinților, în urma unei adeverințe medicale din partea medicului de familie sau a medicului curant.
 • În cazul absenței de la școală pentru cel puțin 3 zile consecutive, elevul va trebui să prezinte în momentul revenirii la școală o adeverință medicală din partea medicului de familie.
 • La fel ca și în anii precedenți, elevii care intră în noul ciclu de învățământ (de ex.: grădiniță – grupa mică, primar – clasa I, gimnaziu – clasa IV, liceal – clasa IX, postliceal) trebuie să prezinte o adeverință de intrare în colectivitate care poate fi eliberată de medicul de familie în cursul primei săptămâni de școală, dacă nu se regăsește în dosarul de înscriere.

Momente importante pentru elevi în afara orelor

 • Drumul până la școală
  Dacă este posibil, optați pentru deplasarea pietonală și evitați folosirea mijloacelor de transport în comun. Dacă trebuie să utilizați transportul în comun, purtați obligatoriu mască, păstrați distanța față de celelalte persoane, evitați atingerea suprafețelor comune și dezinfectați-vă mâinile imediat ce ați părăsit transportul în comun.
 • Recreația alături de colegi
  Dacă purtați mască, păstrați distanța de minim 1 metru față de colegi. Dacă vă aflați în aer liber și nu purtați mască, atunci mențineți o distanță de cel puțin 1,5 metri. Evitați să faceți schimburi și/sau să atingeți obiectele personale pe care au pus mâna și alte persoane (de ex.: telefoane mobile, manuale, rechizite etc); dezinfectați-vă mâinile după orice contact cu suprafețe comune.
 • Timpul petrecut după școală
  În cazul în care rămâneți alături de colegi/prieteni după orele petrecute la școală, aveți grijă să respectați aceleași reguli sanitare, indiferent dacă persoanele alături de care vă aflați prezintă sau nu simptome de infectare. Este de preferat ca petrecerea timpului liber să aibă loc în aer liber.
 • Întoarcerea acasă
  Atunci când reveniți acasă lăsați încălțămintea la intrare, spălați-vă pe mâini, dezinfectați obiectele personale; acordați atenție sporită ghiozdanului și altor obiecte folosite sau aduse de afară (de ex.: chei, telefon mobil). Schimbați îmbrăcămintea folosită afară și așezați-o separat de îmbrăcămintea folosită în casă; spălați-vă/dezinfectați-vă mâinile înainte de a îmbrăca haine noi.
 • Interacțiunea cu persoane vârstnice
  Persoanele în vârstă sunt vulnerabile în fața noului coronavirus, în multe cazuri infectarea fiindu-le fatală, motiv pentru care trebuie protejate prin evitarea contactului direct (de ex.: îmbrățișări) și prin menținerea distanței de 1,5 metri. În cazul în care vă întâlniți cu persoane vârstnice și nu puteți păstra distanța de siguranță este recomandată purtarea măștii.

Măsuri noi referitoare la educația online

 • profesorii pun note fără să mai ceară acordul părinților;
 • elevii primesc absențe dacă nu participă la orele online;
 • este interzisă înregistrarea cursurilor;
 • părinții pot participa la ore, dacă elevii sunt minori.

Vezi aici noua metodologie-cadru pentru învățământul online

Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele 3 scenarii de redeschidere a școlilor (participarea în școală, online sau ambele/hibrid) este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori.

Analiza situației epidemiologice cuprinde numărul de cazuri noi confirmate în ultimele 14 zile realizată la nivel național de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică.

Vezi aici lista localităților din România după situația epidemiologică

Se recomandă persoanelor care vin din alte țări sau au luat contact cu cineva infectat să se autoizoleze pentru 14 zile.

Pentru intrarea în Româniavezi aici lista actualizată cu țările pentru care se aplică măsurile de carantină/izolare la domiciliu sau un loc declarat (14 zile).
Aceasta se va actualiza săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în vederea introducerii în listă a unor noi țări.
Din 21 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea Carantinei și a Izolării. Vezi principalele prevederi ale legii.

ATENȚIONĂRI CĂLATORIE (COVID-19)
Înainte de a planifica o călătorie spre alte țări, verifică dacă există măsuri de restricție sau condiții pentru cetățenii români.

Vezi lista cu atenționări de călătorie pentru Europa

Vezi lista cu atenționări de călătorie pentru alte regiuni

Pentru intrarea în România, vezi aici lista actualizată cu țările pentru care se aplică măsurile de carantină/izolare la domiciliu sau un loc declarat (14 zile). Aceasta se va actualiza săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în vederea introducerii în listă a unor noi țări.
Din 21 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea Carantinei și a Izolării. Vezi principalele prevederi ale legii.


Sunt permise următoarele categorii de zboruri:

 • efectuate cu aeronave de stat;
 • de transport marfă şi/sau corespondență;
 • umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
 • pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;
 • având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România
 • efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea cetățenilor români sau străini, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de destinație

Este permis transportul rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

 • sunt transportate numai persoanele care: au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinație, au drept de ședere valabil în statul de destinație sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit;
 • există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate și a statului de destinație privind desfășurarea cursei;
 • operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu cel puțin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum și toate celelalte date și informații prevăzute de legislația specifică în vigoare; odată cu informarea respectivă, operatorul de transport prezintă acceptul tuturor statelor tranzitate precum și a statului de destinație pentru derularea transportului respectiv;
 • operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenția de recrutare și persoanele care urmează a fi transportate iau toate măsurile necesare pentru respectarea normelor și recomandărilor autorităților responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecție și siguranță a pasagerilor și conducătorilor auto.
 • Dacă ai o boală infectocontagioasă sau dacă ai intrat în contact direct cu o persoană confirmată cu o astfel de boală, iar medicul decide că trebuie să stai departe de alţii pentru a nu-i îmbolnăvi, vei fi obligat să stai în izolare sau în carantină, acasă sau la spital. La fel și dacă vii din zone în care riscul epidemiologie este ridicat.
 • Dacă eşti contaminat şi refuzi tratamentul, ești obligat să stai izolat până când medicul decide că eşti vindecat sau că nu-i mai poţi îmbolnăvi şi pe alţii.
  Stai cel puţin 48 de ore, perioadă în care doctorii sunt obligaţi să-ţi pună un diagnostic.
 • Dacă refuzi tratamentul sau izolarea, poţi contesta în instanţă, dar eşti obligat să nu părăseşti locul unde eşti închis până se pronunţă instanţa. Ai la dispoziţie 24 de ore să conteşti în instanţă deciziile medicilor sau ale reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică.
  Hotărârea judecătorilor poate veni după 14 zile, iar în tot acest timp eşti obligat să stai în izolare.
 • Dacă ai copii și eşti izolat sau în carantină, poți să-i trimiţi la bunici sau alte rude în această perioadă. Dacă nu ai această posibilitate, poți apela la instituțiile statului care se vor îngriji de copii pe timpul perioadei în care ești carantinat/izolat.
 • Autorităţile publice centrale sau locale au obligaţia de a asigura pentru persoanele aflate în carantină sau în izolare la domiciliu sau în locaţia declarată de acestea necesarul de hrană ori, după caz, şi tratament, în funcţie de vârsta şi starea de sănătate a persoanei, precum şi livrarea acestora dacă persoanele se află în imposibilitatea de a-şi asigura procurarea hranei ori, după caz, a tratamentului. Toate cheltuielile vor avea o limită și vor fi suportate de Ministerului Sănătăţii, prin unităţile administrativ-teritoriale.
 • Ai dreptul la indemnizație și concediu pentru perioada carantinei/izolării, care se eliberează de medicul curant, pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică. Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină sau izolare reprezintă 100% din baza de calcul stabilită potrivit legii şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Vezi toate detaliile din Legea Carantinei și a Izolării.

Reguli generale de organizare și desfășurare a transportului de persoane

 • Accesul în mijloacele de transport este condiționat de purtarea obligatorie a unei măști medicale sau non-medicale, care să acopere gura și nasul;
 • Numărul maxim de pasageri permis va fi limitat la cel mult jumătate din capacitatea maximă de transport a autovehiculului și cu respectarea distanței de minim un metru între călători;
 • Angajații vor fi instruiți să rămână acasă dacă au fost expuși direct la virus și / sau prezintă simptome (febră, dificultăți de respirație, tuse uscată). Se va efectua triajul zilnic al angajaților menținând distanțarea de 1 metru, prin interviu și termometrizare înainte de intrarea in tura.
 • Se va asigura maximizarea ratei de ventilație a sistemului de aer condiționat (fără recircularea aerului din interior) și se vor menține ferestrele deschise (când este posibil) în timp ce vehiculul este în funcțiune.
 • Se va efectua obligatoriu curățenia și dezinfecția vehiculului la începutul și la finalul cursei. Va fi evitată măturarea uscată. Se vor utiliza în schimb metode de curățare umedă.
 • Conducătorii vehiculelor au obligația de a păstra distanța fizică în timpul pauzelor și perioadelor de repaus pe drum, evitându-se contactele cu alte persoane (șoferi, pasager, persoane adiacente parcursului, etc).
 • La îmbarcare/debarcare, cât și pe timpul deplasării, pasagerii vor respecta o distanta de minim 1 metru unul de celălalt


Mijloace de transport în comun intra-urban de suprafață (autobuz, troleibuz, tramvai, microbuz)

 • Companiile de transport vor lua măsura separării compartimentului dedicat conducătorului auto de restul spațiului destinat transportului pasagerilor;
 • Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanța de minim un metru între pasageri;
 • Pentru vehiculele cu cel puțin două uși, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe ușa din partea frontală a vehiculului, iar coborârea pe cealaltă ușă/celelalte uși;
 • Pentru microbuzele care efectuează transport intra-urban este permis doar transportul persoanelor pe scaune, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus.


Mijloace de transport în comun inter-urban (autobuz, autocar, microbuz)

 • Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanța de minim un metru între pasageri;
 • Companiile de transport vor lua măsura separării compartimentului dedicat conducătorului auto de restul spațiului destinat transportului pasagerilor;
 • Pentru vehiculele cu cel puțin două uși, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe ușa din partea frontală a vehiculului, iar coborârea pe cealaltă ușă/celelalte uși.


Mijloace de transport în comun pe căile ferate

 • Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanța de minim un metru între pasageri;
 • Pentru vagoanele de tip cușetă sau vagoanele de dormit, se permite transportul unui singur pasager per compartiment, cu excepția membrilor aceleiași familii;
 • Este interzisă introducerea vagoanele de tip restaurant în componența garniturilor;
 • Pentru toaletele din vagoane este obligatorie asigurarea apei curente, săpun lichid și dezinfectant de mâini


Transportul de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane

 • Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, atât pentru transportul în picioare cât și pentru transportul pe scaune, astfel încât să se păstreze distanța de minim un metru între pasageri;
 • Accesul în stațiile de metrou se va realiza în mod controlat, astfel încât, pe peroanele de așteptare pasagerii să poată păstra distanța de minim un metru între ei.

Se reiau activitățile reacreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 6 persoane și respectarea măsurilor de prevenire și protecție – purtatul măștii de protecție, igienizarea mâinilor, distanțarea fizică la cel puțin 1,5 metri.

Lista disciplinelor sportive care se pot practica este următoarea:

 • aeronautică
 • alpinism
 • atletism (probele de alergare, aruncarea ciocanului, aruncarea discului, aruncarea greutății, aruncarea suliței)
 • automobilism
 • caiac (caiac sprint, rafting, stand-up paddle, caiac pe ape repezi)
 • canotaj
 • ciclism (ciclism rutier, mountain bike)
 • echitație
 • golf
 • karting
 • motociclism
 • tenis proba de simplu
 • tir cu arcul, tir sportiv
 • schi biatlon (probele practicate pe role sau piste sintetice)
 • yachting (windsurfing, bărci cu vele)
 • natație în bazinele acoperite și în aer liber
 • pregătire fizică în săli de fitness și aerobic

Pregătirea sportivilor de performanță în cantonamente strict supravegheate organizate în cadrul unor centre dedicate izolate față de exterior pe toată perioada pregătirii, cu testarea pentru COVID-19 la intrarea și ieșirea din cantonament, verificarea zilnică a stării de sănătate de către medicul echipei și asigurarea în cadrul centrului a întregului personal auxiliar necesar funcționării.
Vezi regulile detaliate în ordinul emis de către Ministerul Tineretului si Sporturilor (12.06.2020).

Începând cu data de 01.iunie.2020, este permisă circulația persoanelor în interiorul si exteriorul localităților fără declarație pe proprie răspundere, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției.

Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia următoarele măsuri:

Măsuri care privesc angajații

 • purtarea obligatorie a măștii (medicale/non-medicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
 • evită spațiile comune;
 • dezinfectează, periodic, suprafețele și obiectele pe care le atinge (birou, tastatură, telefon fix, imprimantă);
 • anunță imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu coronavirusul SARS CoV- 2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată);
 • RĂMÂNE ACASĂ dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu coronavirusul SARS CoV- 2;
 • izolare la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS COV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare;
 • spălatul pe mâini ori de cîte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate;
 • respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV – 2;

Măsuri care privesc angajatorul

 • Decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea și terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de min. 1 oră, pe parcursul a min. 3 ore, în tranșe de min. 20% din personal;
 • Triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă al persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, stănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
 • Termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu – angajații cu temperatura peste 37,3 C vor fi trimiși acasă cu indicaţie de consultare a medicului de familie;
 • Asigură culoare speciale de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației în interiorul clădirii; separă circuitele de intrare de cele de ieșire de la sediul companiei/instituției, acolo unde este posibil;
 • Vor asigura o distanță de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate;
 • Pentru birourile orientate față-față vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu solutii pe bază de alcool (min. 70%);
 • Dezinfectează, regulat, balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate
 • Dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;
 • Acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de min. 1,5 m;
 • Aerisirea periodică a încăperilor;
 • În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului
 • se asigură că, în sediul unității, furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta
 • asigură continuarea activității profesionale la distanță, de câte ori este posibil
 • poate crea spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârstă peste 65 ani)
 • amplasează dozatoare cu soluții dezinfectante la intrarea în unitate, precum și în fiecare sector al locului de muncă; pune la dispoziția angajaților produse de igienă personală (săpun, dezinfectant pentru mâini, etc.) și produse pentru dezinfectarea suprafețelor

CONSULTĂ URMATOARELE
Ghid Min. Muncii – revenirea la muncă în condiții de siguranță

Ordinul privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus

IMPORTANT – din 1 iulie 2020
suspendarea autorizației de funcționare pentru organizatorii de activități și evenimente care nu se asigură că măsurile de protecție vor fi respectate

Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul:

 • restaurantelor, cafenelelor sau altor localuri publice
 • hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cabanelor

Sunt exceptate activitățile de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“, livrare la client, ”take-away” etc.

Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau măsuri pentru organizarea activității, astfel:

 • accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 • să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 C;
 • să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor;

ACTUALIZARE 23.06.2020:
Pacienții asimptomatici cu factori de risc, precum și pacienții simptomatici care au forme ușoare vor putea fi externați după minim 10 zile de internare, cu condiția izolării la domiciliu până la împlinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare care decurge de la momentul internării (adică încă 4 zile de la externare).
Pacienții fără simptome care sunt negativi la testul de control vor putea fi externați după 10 zile, fără a fi necesară izolarea la domiciliu.

ACTUALIZARE 15.05.2020:
Se reia activitatea cabinetelor stomatologice
pentru cazurile care nu reprezintă urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecțiilor:

 • Se face doar cu programare telefonică/online prealabilă;
 • Programarea pacienților cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică) se va face pentru începutul programului de lucru;
 • Programarea pacienților care necesită proceduri generatoare de aerosoli va fi făcută pentru sfârșitul programului de lucru;
 • La prezentarea în cabinet se va efectua termometrizarea pacientului și se va solicita dezinfecția mâinilor;
 • Evitarea pe cât posibil a contactului cu personalul (nu strângeți mâna, mențineți o distanță de mai mult de 1,5 m în timpul unei discuții, etc);
 • În afara manoperelor de tratament, evitarea pe cât posibil a contactului cu pacientul;
 • Permiterea accesului în camera de tratament doar a pacientului, cu excepția situațiilor speciale (copii, persoane dependente etc), caz în care se va limita accesul la o persoană însoțitoare;
 • Nu se permite staționarea în sala de așteptare și se recomandă dezinstalarea oricărui aparat de cafea și/sau dozator de apă, eliminarea revistelor, pliantelor, jucăriilor, etc;
 • La intrarea în cabinetele stomatologice vor fi amplasate dispensere cu soluții dezinfectante (antiseptice pe bază de alcool min. 70%);
 • Dezinfecția regulată a mânerelor ușilor, salii de așteptare, recepției;
 • Dezinfecția toaletei după utilizarea acesteia de către un pacient;
 • Este recomandată plata cu cardul si dezinfecția POS;

Se reia asistența medicală ambulatorie pentru cazurile care nu reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare, cu condiția organizării activității astfel încât consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea staționării pacienților în zonele de așteptare.

Se reiau activitățile de internare a pacienților care nu sunt urgențe medicale, la nivelul unităților sanitare non-COVID, cu menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienților internați.

Se reia activitatea de îngrijire personală desfășurată în spații special destinate pentru frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică, cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire și protecție:

 • Accesul la aceste servicii se realizează cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe persoane în așteptare în interiorul incintei, asigurându-se o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client și o distanță minimă de 2 m, între oricare 2 persoane apropiate;
 • La efectuarea programării, clientul va fi informat asupra faptului ca accesul în interiorul incintei se va realiza doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37,3 C sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii și cu dezinfecția mâinilor. Operatorul economic are obligația de a pune la dispoziție materialele și substanțele necesare;
 • Personalul angajat are obligația de a purta în permanență mănuși și mască, iar după fiecare client se va proceda la dezinfectarea instrumentarului și suprafețelor de lucru;
 • Măștile de protecție utilizate de personal vor fi schimbate la un interval de cel mult 4 ore, iar mănușile vor fi dezinfectate după fiecare client;
 • Incinta va fi aerisită la un interval de cel mult 2 ore;

Activitățile cu participarea publicului, care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maxim 20 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice.

Precauțiuni generale:

 • Accesul persoanelor în lăcașurile de cult va fi permis numai cu respectarea precauțiunilor universal valabile pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2;
 • Accesul persoanelor în lăcașul de cult se va face limitat, cu respectarea unei suprafeţe de 8 mp per persoană;
 • Atât personalul care deservește lăcașul de cult, cât și persoanele care intră în lăcașul de cult vor purta mască ce trebuie să acopere gura și nasul;
 • Persoanele își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrarea în lăcașul de cult;
 • La intrarea în lăcașul de cult se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
 • Se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în lăcaș;


Precauțiuni speciale:

 • Se va evita atingerea sau sărutarea obiectelor sacre de cult, în locul acestor gesturi rituale se va indica îngenuncherea sau înclinarea;
 • Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanță de cel puțin 1 m;
 • Se va evita oferirea/primirea împărtășaniei în condițiile în care nu se pot asigura lingurițe și pahare de unică folosință;
 • Se vor dezinfecta periodic,o dată la 4 ore, obiectele frecvent atinse: mânerele ușilor, obiectele de cult, icoanele, suprafețele;
 • Slujbele se vor oficia de către slujitorii bisericești/religioși, numai în aer liber cu menţinerea distanţei între persoane;
 • Nu se recomandă organizarea de pelerinaje sau călătorii religioase;

Se reiau activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de expoziții, cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire și protecție:

 • asigurarea materialelor de dezinfecție a mâinilor la intrarea în incintă
 • purtarea obligatorie a măștii
 • realizarea unor circuite separate de intrare, respectiv ieșire
 • dezinfectarea căilor de acces și a suprafețelor cu care vizitatorii pot veni în contact, cel puțin de 2 ori pe zi din care o dată la jumătatea programului și o dată la finalul acestuia

IMPORTANT – din 1 iulie 2020
suspendarea autorizației de funcționare pentru organizatorii de activități și evenimente care nu se asigură că măsurile de protecție vor fi respectate


Aspectele care trebuie avute în vedere în mod deosebit sunt:
1. Cazarea oaspeților, alături de serviciile implicite (alimente și băuturi, curățenie, organizarea activităților etc.), și interacțiunile specifice acestor unități (oaspeți-oaspeți, personal-oaspeți și personal-personal).

2. Fiecare membru al personalului trebuie să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanțarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii, și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă au simptome specifice bolii
3. Echipa de management ar trebui să dezvolte un plan de acțiune adaptat situației și să-l pună în aplicare în conformitate cu recomandările autorităților locale și naționale de sănătate publică, având ca scop prevenirea cazurilor, gestionarea eficientă a cazurilor, și atenuarea impactului în rândul clienților și al personalului.
4. Echipa de management ar trebui să dispună de suficiente resurse umane și economice pentru a asigura implementarea rapidă și eficientă a planului de acțiune.
5. Planul de acțiune poate fi evaluat zilnic sau ori de cate ori este nevoie si acesta poate cuprinde/se poate referi, la urmatoarele aspecte detaliate in acest document INSP (pag 8-10)

Măsuri de restricționare temporară a unor tipuri de activități

 • Nu vor funcționa într-o primă etapa restaurantele, barurile, cafenelele și cofetăriile din incinta hotelului. Servirea mesei se va face în regim room service. Este preferabil să se folosească tacâmuri și veselă de unică folosință.
 • Locurile de joacă special destinate copiilor vor fi închise
 • Folosirea lifturilor va fi făcută doar dacă este strict necesar și numai de către cel mult două persoane o dată, care vor purta maști de protecție în tot timpul folosirii liftului. Este recomandabil ca cele două persoane să fie din aceeași familie
 • Care este zona metropolitană în interiorul căreia cetățenii nu au nevoie de declarație pe proprie răspundere pentru a se deplasa?
  > 30 de kilometri față de principalul oraș, însă nu mai este nevoie de declarație scrisă din 01.06.2020
  Sunt considerate ca făcând parte din zona metropolitană localitățile aflate pe o rază de până la 30 de kilometri față de principalul oraș  (conform art.11 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi).
  Totodată, se va considera zonă metropolitană Municipiul București și întreg teritoriul județului Ilfov.
 • Persoanele peste 65 de ani au vreo restricție de a ieși din casă sau vreun interval orar pe care trebuie să îl respecte?
  > Nu.
  Hotărârea CNSU nr. 24 nu restricționează deplasarea persoanelor de peste 65 de ani. Acestea pot părăsi domiciliul în orice interval orar doresc. Rămâne însă valabilă recomandarea de a limita pe cât de mult posibil deplasările și de a evita locurile aglomerate mai ales pentru persoanele din categoriile vulnerabile pentru a reduce riscul infectării cu noul Coronavirus.
 • Vor fi sancționate persoanele care nu poartă mască?
  > Da, cu amendă între 500 de lei și 2500 de lei.
  Purtarea măștii care acoperă nasul și gura este obligatorie începând cu 15 mai 2020 în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise.  Persoanele care nu respectă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate în baza Legii nr. 55/2020, art.65, lit.H, respectiv “nerespectarea de către persoane fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții“ se sancționează cu amendă între 500 de lei și 2500 de lei.
 • Vor mai fi date amenzi pentru nerespectarea deciziilor autorităților cu privire la starea de alertă?
  > Da.
  Legea nr. 55/2020 definește la Capitolul III “Răspunderi și sancțiuni”, art. 64-70 contravențiile și cuantumul amenzilor pentru nerespectarea actului normativ.
  De asemenea, polițiștii aplică legislația în vigoare. Scopul autorităților nu este de a sancționa cetățenii, ci de a limita răspândirea virusului COVID-19. În contextul trecerii la starea de alertă, polițiștii vor acționa în principal pentru îndrumarea cetățenilor cu privire la noile reguli.
 • Rămâne vreo interdicție valabilă după ora 22:00?
  > Nu.
  Interdicțiile emise sunt valabile indiferent de intervalul orar și nu sunt diferite pentru intervalul post 22.00.
 • Persoanele care vor sta în aceeași locuință cu cineva venit din afara țării vor trebui să intre și ele în izolare 14 zile?
  > Da, însă vezi mai jos informațiile actualizate.
  Începând cu data de 15.06.2020, se elimină măsurile de carantină/izolare la domiciliu pentru persoanele asimptomatice care sosesc din:
  Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Elveția, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia, Ungaria.
  EXCEPȚIE
  – cetățenii care vin din state ce nu se află pe lista de mai sus și care petrec în țările incluse pe listă o perioadă de 14 zile sau mai mare, înainte de a intra în România, vor intra în carantină/izolare la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autorități.
  Lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare, se va actualiza săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a unor noi țări.
 • Câte persoane pot participa la evenimentele familiale private?
  > Maxim 20 persoane în interior și maxim 50 persoane în aer liber
  Dacă evenimentul familial implică o slujbă religioasă în interiorul bisericii (ex: nuntă, botez, înmormântare), numărul maxim de persoane care pot participa este de 20.
  Dacă slujba se ține în curtea bisericii, numărul participanților NU este limitat, însă se vor respecta măsurile de prevenire și protecție stabilite.
  Pentru evenimentele familiale private (ex: aniversări, petreceri, reuniuni de pomenire etc.) desfășurate în spații închise, va fi avut în vedere același număr de persoane cu respectarea normelor de igienă și pe cât de mult posibil respectarea distanței fizice.

DOCUMENTE UTILE

HOTĂRÂRE nr. 465 din 11 iunie 2020

Legea nr. 55/2020

Vezi video cum să porți corect masca de protecție

‼️Cum purtăm masca de protecție? Dată fiind intrarea stării de alertă pe teritoriul României este obligatoriu să purtăm masca de protecție în spațiile publice închise, în spațiile comerciale și în transportul în comun.În vederea diminuării riscului de infectare cu noul Coronavirus, cu ajutorul Necula Agency – Inspirational Video Content prin proiectul “Voluntarii Împreună” desfășurat la nivelul DSU, am elaborat un material video despre purtarea corectă a măștii de protecție.De asemenea, un alt material informativ îl puteți găsi pe platforma Fii pregătit, la secțiunea Ghiduri (https://fiipregatit.ro).***„Fii pregătit” are scopul de a ajuta cetăţenii să înțeleagă mai bine riscurile şi pentru a-i informa asupra măsurilor de prevenire şi comportamentului pe care să-l aibă în diferite situaţii de urgenţă de amploare sau dezastru. Eforturile DSU din ultimii ani vin în adresarea obiectivelor tematice stabilite în planul de acțiune privind eficientizarea sistemului național de răspuns în situații de urgență și au o componentă integrată de digitalizare care facilitează informarea publică.“Fii pregătit” este un instrument oficial de informare al DSU (http://www.dsu.mai.gov.ro/) în parteneriat cu CivicNet (https://civicnet.ro/)

Publicată de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă pe Sâmbătă, 16 mai 2020

Alte Situații